Gemeente

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo, moet leiden tot een betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven en burgers. De gemeente zal hier een belangrijke rol in spelen en zal naast het verlenen van vergunningen, ontheffingen en meldingen ook een coördinerende rol moeten gaan vervullen.

Bent u klaar voor de Wabo? Hoe behandelt en toetst u de aanvragen, is dat digitaal of zijn die prints toch ook wel fijn? En wat doet u met de papieren versies die worden ingediend? Gaat u nu zowel digitaal als op papier behandelen, toetsen en archiveren?

Voer uw taken uit via de Repromodule Omgevingsloket Online (ROLO) en uw werkwijze zal verbeteren. Met enkele muisklikken worden uw prints, plots, kopieën en scans binnen 24 uur op uw bureau afgeleverd. Hierdoor kunt u zich direct concentreren op de aanvraag en behoudt u controle over de kosten. Deze slimme werkwijze is door de schaalvoordelen nog eens heel voordelig ook!

Door integraal samen te werken, verzekert u zich ervan dat de voordelen van de ROLO volledig worden benut. Uw vergunning zal beter gecoördineerd zijn, er hoeft geen dubbel werk meer te worden gedaan, communicatiestoornissen zijn goed te voorkomen en u heeft altijd overzicht op de voortgang van de vergunning en de behandelingstermijn.

Voordelen

  • Altijd overzicht op de voortgang van uw omgevingsvergunning en de planning
  • Besparing op kosten door schaalvergroting en betere onderlinge communicatie
  • Dankzij betere samenwerking een kwalitatief hoogwaardiger vergunning
  • Slimmer en voordeliger printen, plotten, scannen en kopiëren voor uzelf én uw adviseurs