Provincie

De provincie is met de komst van de Wabo niet alleen maar een belangrijke adviseur, maar zal voor grootschalige bedrijven, op grond van de Wet milieubeheer, zelfs moeten optreden als bevoegd gezag. De provincie zal hiermee dus ook belast worden met vergunningverlening. Maar zal ook het toezicht op deze vergunningen moeten naleven. Deze ontwikkelingen zijn niet gering en hebben nog al wat consequenties voor de desbetreffende werkwijze.

Heeft u inmiddels over deze werkwijze duidelijke afspraken gemaakt? Hoe neemt u straks de aanvragen in behandeling, is dat op papier of toch al digitaal? Indien u een aanvraag digitaal ontvangt, wordt er dan ook digitaal getoetst, of moeten er toch nog afdrukken worden gemaakt? Is het verstandig, gezien het aantal aanvragen om hiervoor een plotter aan te schaffen? Of heeft u wellicht al geïnvesteerd in een digitale werkwijze? Bent u als adviseur in staat om zelf te bepalen of u de aanvragen op papier wilt behandelen of doet een ander bevoegd gezag dat voor u? Kunt u als adviseur binnen de wettelijke termijn beslissen op een aanvraag, als deze aanvraag eerst nog moet worden geprint? Heeft u de juiste mensen in huis, met kennis van zaken hoe mogelijk papieren versies te digitaliseren? Kan een toezichthouder een digitale aanvraag al wel op de bouwplaats beoordelen? Hoe archiveert u straks de vergunningen vanaf 1 oktober 2010?

Voor u als initiator van de grotere projecten is de provincie een belangrijk bestuursorgaan. Dan wilt u toch ook vanaf het begin grip houden op uw werkwijze.

Voordelen

  • Dagelijkse garantie op uw werkwijze door inzicht in de status van opdracht sneller en efficiënter vergunnen.
  • Geen dure investeringn in software
  • Snel stroomlijnen van informatie met andere (overheids)instanties