Regionale brandweer

Met de invoering van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken medio 2008, werd de gebruiksvergunning en gebruiksmelding een feit. Per 1 oktober integreert ook het Gebruiksbesluit in de Wabo. Daarnaast blijft de regionale brandweer het adviesorgaan met betrekking tot het voldoen aan de veiligheid bedoeld als in het Bouwbesluit 2003.

Bent u klaar voor de Wabo en heeft u al duidelijke afspraken met uw gemeente gemaakt? Is uw werkwijze straks overal gelijk? Hoe krijgt u straks de tekeningen aangeleverd? Zou het niet handig zijn dat de gemeente bij een digitale aanvraag uw tekeningen uitprint?

Het vergunningstraject begint met een aanvraag en eindigt met een gereedmelding, wij zijn van mening dat intensief samen werken in alle fasen van het vergunning traject heel veel voordeel biedt. ROLO is dan ook voor alle adviseurs dienstverlenend.