Rijk

Als hoogste bevoegd gezag van Nederland, is het Rijk vanuit verschillende ministeries verantwoordelijk voor projecten van nationaal belang. Maar is met de komst van de Wabo ook voor het afgeven van omgevingsvergunningen een zeer belangrijk adviseur. Als hoogste bevoegd gezag van Nederland zal ook de Wabo voor u een flinke verandering met zich mee brengen.

Bent u klaar voor de Wabo en het Omgevingsloket en zal er in eerste instantie al volledig digitaal worden gewerkt? Hoe gaat u om met de nog aanwezige papieren versies? Heeft u duidelijke afspraken gemaakt over de adviestermijnen en hoe beoordeeld u dan de stukken? Gaat u met de komst van de Wabo ook anders archiveren? Is de werkwijze bij alle ministeries gelijk? Hoe organiseert u alle repro houdende taken voor grote projecten? En wat als u deze stroom van documenten niet kunt bolwerken?

Het is niet voor niets dat de Repromodule Omgevingsloket Online als waardevol gereedschap wordt beschouwd. Vooral voor grote projecten waarbij er veelvuldig documenten heen en weer gaan, en waarbij vele partijen om informatie vragen, is een centraal ingericht repro platform een uitkomst.

Voordelen

  • Besparing van uw tijd, omdat uw tekeningen alleen in de repro module hoeven te worden gebracht.
  • U bespaart aanzienlijk in de kosten voor uren en prints, vanwege ons grote netwerk.
  • Trage e-mail behoort tot het verleden, omdat er niets meer per e-mail verstuurd hoeft te worden.
  • ROLO zorgt ervoor dat de plots bij de juiste adviseurs terechtkomen, waar zij ook gevestigd zijn in Nederland.