Waterschap

Met de inwerkingtreding van de Waterwet en de Wabo raakt het Waterschap de bevoegdheid voor de indirecte lozingen kwijt aan het bevoegd gezag van de gemeente of de provincie. Het Waterschap krijgt hierbij voor de indirecte lozingen een adviesrecht en in eerste instantie een minder zichtbare rol. De waterbeheerder blijft het bevoegd gezag voor de watervergunning.

Hebt u inmiddels deze wijziging volledig met de provincie en gemeenten afgestemd? Hoe gaat u straks advies geven? Is dit op papier of digitaal? Is deze werkwijze bij u voor iedere gemeente of provincie gelijk of past u zich aan, aan de werkwijze van het bevoegde gezag? Kunt u met behulp van uw werkwijze de advies termijn halen of kunt u daadwerkelijk functioneler werken als u sommige taken uitbesteed? Indien u digitaal gaat werken heeft u dan al de juiste investering gedaan? En indien u nog met de papieren versies gaat werken, print u deze dan, of scant u deze in voor digitale verwerking? Heeft u hiervoor de juiste mensen? Zijn deze ook altijd wel beschikbaar?

Wellicht is een partij waarop u altijd op terug kunt vallen in deze tijd, niet eens zo’n slechte gedachte. ROLO is uw partner, wij denken mee in uw werkwijze en vervullen graag uw wensen.

Voordelen

  • Besparing van uw tijd, omdat uw tekeningen alleen in de repro module hoeven te worden gebracht.
  • U bespaart aanzienlijk in de kosten voor uren en prints, vanwege ons grote netwerk.
  • Trage e-mail behoort tot het verleden, omdat er niets meer per e-mail verstuurd hoeft te worden.
  • Per aanvraag vindt u alle geprinte en geplotte bestanden terug onder een uniek nummer.