Welstandscommissie

Het bevoegd gezag legt een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarvoor de reguliere of uitgebreide procedure dient te worden gevolgd, voor aan de welstandscommissie dan wel een stadsbouwmeester. De welstandscommissie of stadsbouwmeester zal tevens voor het bevoegd gezag met betrekking tot monumenten een advies overleggen. De monumentenzorg gaat hierbij tevens in overleg met de Rijksdienst.

Gaat u uw huidige werkwijze voortzetten, of zijn er nu er toch een nieuwe Wet in werking gaat treden, slimme wijzigingen door te voeren? Hoe gaat u straks de adviezen in het Omgevingsloket Online uploaden? Wie doet dit voor u? Beschikt uw organisatie hiervoor wel over de juiste mensen? Of is het vertrouwde papier toch nog steeds het meest werkbaar? Heeft u een print mogelijkheid, indien een gemeente u digitaal om advies vraagt? Heeft u onderzoek gedaan, naar wat dit eigenlijk kost? Wat zouden de apparaten eigenlijk moeten kunnen, is het bijvoorbeeld handig dat de tekeningen ook worden gevouwen?

U wilt uw eigen (bedrijfs) risico’s managen en beheersen, maar ook in teamverband? Om dit een succes te laten zijn, is integraliteit een sleutelwoord. Daarvoor is de Repromodule een uitstekend hulpmiddel: er hoeft geen dubbel werk meer te worden gedaan, communicatiestoornissen zijn goed te voorkomen en u heeft ten alle tijde overzicht op de voortgang van het project en de planning en u houdt de kosten in de hand.

Voordelen

  • Geen last van hoge afschrijvingen op dure printers en plotters of scanapparaten.
  • Zeer gebruikersvriendelijk printen, direct vanuit het Omgevingsloket Online of eigen omgeving.
  • Geen contracten meer met leveranciers of lastige vertegenwoordigers.
  • Zeer hoge kwaliteit papier, heldere afdrukken en service abonnement.