Voor wie

Toegevoegde waarde voor alle deelnemers in het vergunningsproces

Bij het tot stand komen van een omgevingsvergunning zijn er per definitie meerdere deelnemers (rollen) betrokken. Om tot een omgevingsvergunning te komen werkt het bevoegd gezag samen met verschillende adviseurs. Voordat er een omgevingsvergunning tot stand kan komen, is het dus van belang dat alle rollen goed met elkaar kunnen communiceren en informatie kunnen uitwisselen. De gekozen werkwijze voor het uitwisselen van deze informatie zal sterk bepalend zijn, voor de snelheid en kwaliteit, waarop de omgevingsvergunning tot stand kan komen. Daarentegen maken de Wabo en de introductie van het Omgevingsloket Online het mogelijk om digitaal te werken. Hierdoor zullen er verschillende werkwijzen ontstaan, waarbij het ene bevoegd gezag de aanvraag met behulp van de papieren versie behandeld en een ander bevoegd gezag er toch voor kiest digitaal te gaan werken. Voor de adviseurs welke door dit bevoegd gezag om advies wordt gevraagd, wordt deze werkwijze er niet gemakkelijker op. De Repromodule Omgevingsloket Online faciliteert dit samenwerkingsproces, door voor iedere gebruiker een passende oplossing te kunnen bieden. Elke rol in het vergunningproces ervaart de voordelen van het geheel maar ook zeker voor zich.