Mogelijkheden

Printen en plotten

Met behulp van de Repromodule kunt u eenvoudig een bestand afdrukken. Een print of plot wordt hierbij rechtstreeks gemaakt vanuit het Omgevingsloket Online of uit het eigen behandelsysteem. Dit betekent dat alle digitale bestanden die aanwezig zijn in het behandeldossier of in eigen omgeving kunnen worden afgedrukt. Ieder bevoegd gezag, andere behandeldienst of adviseur kan een print/plot order afdragen naar de Repromodule van het Omgevingsloket Online.

De print/plot order kan in de Repromodule nog worden aangepast met behulp van gespecificeerde instellingen. Hierbij is het ook mogelijk om als bevoegd gezag extra print/plot orders te geven voor verschillende adviseurs. Zodra de print/plot eigenschappen naar wens zijn aangepast, kan een print/plot order worden afgedragen.

De status van de opdracht is 24 uur per dag te volgen. De afdrukken worden normaliter binnen 24 uur bij het desbetreffende bevoegd gezag, andere behandeldienst of adviseur, inclusief begeleidend schrijven en met een mogelijke factuur afgeleverd.

Kopiëren

Het kan ook voorkomen dat u een kopie wilt maken van een bestaande papieren aanvraag. Hiervoor biedt de Repromodule de mogelijkheid de aanvraag te kopiëren. Een order tot kopiëren kan worden gemaakt in de Repromodule.

Met behulp van de unieke specificaties kan de order naar wens worden aangepast. Hierbij zal de module na opdracht de order verstrekken en zullen de kopieën, met een begeleidend schrijven, op de gewenste locatie worden afgeleverd. De mogelijkheid om ook voor meerdere adviseurs kopieën aan te leveren, is in de Repromodule opgenomen. Eventueel aangevuld met een factuur. Tijdens de order is het mogelijk om de status van opdracht te volgen in de Repromodule.

Gespecificeerde instellingen

Het naar wens uitprinten, plotten of scannen van een bestand is meer dan belangrijk, in de Repromodule zijn daarom zeer gespecialiseerde instellingen gebouwd. Daarbij wordt het mogelijk om iedere opdracht zó in te stellen, zoals u dat graag zou willen zien. Wij kunnen deze specificaties mogelijk maken omdat we werken met de meest geavanceerde print, plot en scan apparatuur.

ROLO-viewer

De ROLO-viewer kan worden gebruikt om alle tekeningen te bezichtigen, te beoordelen, te wijzigen, of aan te passen. De viewer is zeer gebruiksvriendelijk, en sluit naadloos aan op de Repromodule. De viewer leest meer dan 150 formaten, waaronder alle Office formaten. Er kunnen zelfs 3D tekeningen worden ingelezen, tekeningen kunnen ook onder elkaar worden gelegd om ze op deze manier te vergelijken. De verschillen tussen beide worden in kleur aangegeven. Verder biedt de viewer een “digitale markeerstift”, hiermee kunnen opmerkingen op documenten en tekeningen worden genoteerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende kleuren, wolkjes, pijlen etc. Deze aantekeningen worden dus bovenop de tekening of het document gemaakt en tasten het origineel dus niet aan. De aantekeningen kunnen als apart documenten worden bewaard in de Repromodule.

Gebruiksopties

De Repromudule kent de volgende drie gebruiksopties:

a. printen en plotten

De behandeling van alle aanvragen gebeurt op papier. Deze werkwijze lijkt het meest op de huidige werksystematiek bij veel gemeenten en provincies. Het verschil is de wijze waarop de aanvraag binnenkomt; niet alleen op papier maar ook deels via Omgevingsloket online. Dat betekent dat het bevoegd gezag de digitaal ontvangen aanvragen en eventuele bijlagen uitprint/plot in het aantal benodigde exemplaren.

b. digitaliseren / scannen

De behandeling van alle aanvragen gebeurt digitaal, waarbij de op papier ontvangen aanvragen worden gedigitaliseerd en in Omgevingsloket online of het eigen behandel systeem worden overgedragen.

c. dupliceren / kopieren

Digitaal ontvangen aanvragen worden digitaal behandeld en op papier ontvangen aanvragen worden op papier behandeld, waarbij de papieren versies voor bijlagen vermenigvuldigt worden in het aantal benodigde exemplaren.

Scannen

Het digitaliseren van papieren versies gebeurt met behulp van scannen. De Repromodule is hiervoor zeer professioneel ingericht. Het bevoegd gezag, andere behandeldienst, of adviseur kan hiervoor rekenen op een zeer snelle en ervaren scan partner. Een scan order kan worden afgegeven, door deze te verzenden in de Repromodule.

Na het scannen zal de Repromodule de digitale bestanden automatisch toevoegen aan het behandeldossier van het Omgevingsloket Online. Tijdens dit proces is de status van de opdracht uiteraard weer volgbaar in de Repromodule. Het bevoegd gezag, andere behandeldienst of adviseur ontvangt vanuit het Omgevingsloket Online automatisch bericht.

De digitale bestanden kunnen worden gebruikt voor behandeling, verspreiding of archivering. De digitale bestanden kunnen desgewenst ook naar de eigen omgeving worden overgedragen, de werkwijze is hierbij identiek.