Constructeur

Een omgevingsvergunning zal ook na 1 oktober 2010 moeten worden getoetst op veiligheid. Het bouwwerk beoordelen op voldoende sterkte, stijfheid en stabiliteit is de taak voor een constructeur. Het bevoegd gezag zal voor vergunningsplichtige bouwwerken voor de activiteit bouwen hiervoor advies blijven vragen bij een constructieve beoordelaar.

Hoe gaat u als constructeur straks de tekeningen van uw opdrachtgever ontvangen? Hoe zijn onderling de afspraken gemaakt bij een gemeente, of provincie? Kunt u al digitaal werken? Gaat u, uw adviezen ook online plaatsen in het Omgevingsloket Online? Zijn hierover wel duidelijke afspraken gemaakt? Indien u digitale tekeningen ontvangt van het bevoegd gezag, plot u deze dan? Hebt u daar tijd voor? Wat kost dit? Is het zinvol om hierin te investeren? Wat voor apparatuur moet u dan eigenlijk gaan aanschaffen?

Met de komst van de Repromodule online lossen we alle vragen op in 1 module. De Repromodule is met de komst van de omgevingsvergunning de landelijke voorziening, voor iedere overheidsinstantie.

Voordelen

  • Duidelijke structuur en overzichtelijke layout, indelingen en mappen.
  • Beveiligde omgeving, met behulp van gebruikersnamen en bijbehorende wachtwoorden.
  • Mogelijkheid tot 24x7 opdrachten ingeven, altijd aanspreekbaar, altijd werkend, altijd op tijd.
  • Zeer gebruiksvriendelijke aanvulling, meerdere gebruikers mogelijk.